Personlig Assistans Umeå

Individanpassade lösningar

Assistans

För många människor med funktionshinder och deras anhöriga innebär personlig assistans en stor höjning av livskvaliteten. Stödet inriktar sig på grundläggande behov som måltider, hygien, på- och avklädning och kommunikation - i korthet allt det som krävs för att fungera normalt i samhället. Lagarna som reglerar personlig assistans heter LSS och LASS.

En av fördelarna med att välja oss är att vi både kan den praktiska assistansen och regelverket. Tjänsten du får av oss är med andra ord komplett, då vi tar fram en skräddarsydd lösning för dig samtidigt som vi sköter administrationen på ett transparent och ärligt sätt.